Τι είναι η Σωματο-Συναισθηματική Απελευθέρωση

a drop into a pond of water

ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση

O Dr. Upledger εργάστηκε πολλά χρόνια με ανθρώπους που είχαν σωματικά προβλήματα. Στο πέρασμα των χρόνων παρατήρησε (όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι επαγγελματίες έχουν παρατηρήσει) ότι κάποια σωματικά συμπτώματα δεν απελευθερώνονταν πλήρως και δεν έφταναν στην πλήρη επούλωση μέχρι να έρθει στην επιφάνεια μία συναισθηματική κατάσταση που είχε άμεση σύνδεση με το σύμπτωμα. Αυτό συνέβαινε στην περίπτωση ασθενών που επανέρχονταν για θεραπεία με τα ίδια συμπτώματα ανά τακτές περιόδους. Επίσης σε άλλες καταστάσεις όπως η χαμηλή επίδοση του ανοσοποιητικού, η έλλειψη ενέργειας, η έλλειψη εμπιστοσύνης ή το γενικευμένο άγχος για παράδειγμα.

Κατά τη διάρκεια θεραπειών που στόχος του ήταν η επούλωση του τραύματος, άρχισε να συλλέγει πληροφορίες και από το σώμα και από διάφορα μέρη του πνεύματος. Κατά τη διάρκεια αυτή αφουγκραζόταν συνεχώς με τα χέρια του το σώμα και ακολουθούσε τις απελευθερώσεις των ιστών του σώματος.

Η διαδικασία σταδιακά εξελίχθηκε σε αυτό που ονομάζεται ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση®.

Οι περισσότερες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση χωρίζουν το πνεύμα από το σώμα – μπορείτε να λάβετε είτε φυσικοθεραπεία είτε ψυχοθεραπεία. Αυτό που παρέχει η ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση® είναι ένα πλαίσιο για την εργασία με τους ιστούς του Σώματος ταυτόχρονα με τα Συναισθήματα, με σκοπό την Απελευθέρωση κάθε διατηρούμενου τραύματος.

Αυτό μπορεί να συμβεί με άπειρους τρόπους και θα πρέπει να είμαστε ευγενείς και δημιουργικοί ως θεραπευτές καθώς ακούμε και μαθαίνουμε από το μυαλό και το σώμα του ασθενούς μας. Η ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση® διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη, μας βοηθά να προχωρήσουμε από την ασθένεια, τα ανεπίλυτα θέματα και την έλλειψη δυνατοτήτων, προς την υγεία και την αυτο-εκπλήρωση και είναι ένα έξυπνο εργαλείο για να πάρουμε ξανά τη ζωή στα χέρια μας και να επανασχεδιάσουμε το μέλλον μας.

Η ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση® δεν θεωρείται μία ξεχωριστή μέθοδος από την ΚρανιοΙερή Θεραπεία. Θα λέγαμε ότι αποτελεί έναν από τους διαφορετικούς δρόμους που μπορεί να εξελιχθεί μια συνεδρία ΚρανιοΙερής Θεραπείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί από τον θεραπευτή στο σώμα-πνεύμα του ασθενή να κάνει τώρα μια ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση®. Αντίθετα, το σώμα-πνεύμα του ασθενή επιλέγει πότε και με ποιον θεραπευτή μπορεί να προχωρήσει σε ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση®.

Ο θεραπευτής (που έχει κατάλληλη εκπαίδευση) παίρνει ένα σήμα στα χέρια του από τους ιστούς, που ονομάζεται Ανιχνευτής Σημαντικότητας. Τότε, μπορεί να ρωτήσει τον θεραπευόμενο πώς νιώθει, τι αισθάνεσαι, τι συμβαίνει στο σώμα του εκείνη τη στιγμή. Συχνά οι πελάτες μάς περιγράφουν τότε εικόνες, χρώματα, σύμβολα, αναμνήσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει και να έρχεται στην αντίληψη τους. Ακολουθώντας πάντοτε τον Ανιχνευτή Σημαντικότητας ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το Θεραπευτικό Διάλογο και την Εικονοπλασία για να ακολουθήσει τον θεραπευόμενο στη διαδικασία αυτή.

Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο Θεραπευτής να είναι ουδέτερος και να μην προτείνει λύσεις που ο ίδιος θεωρεί “καλές”. Το ίδιο το σώμα-πνεύμα γνωρίζει καλύτερα πώς θα επιλύσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Συνήθως το σώμα-πνεύμα αποφασίζει το ίδιο ποια λύση θα δώσει στην συναισθηματική κατάσταση που βρέθηκε και η λύση αυτή ακολουθείται από μια καθολική απελευθέρωση όλων των ιστών του Σώματος: Αυτή είναι η ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση®. Είναι πολύ δύσκολο ωστόσο να περιγράψεις με λόγια κάτι, που μόνο αν το βιώσεις, μπορείς να κατανοήσεις τι είναι.

Η ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση® και τα εργαλεία της ΚρανιοΙερής Θεραπείας συνδυάζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης φύσης – σωματική, ψυχική, συναισθηματική και πνευματική – σε μια προσέγγιση που μπορεί να διευκολύνει μια σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός ατόμου και να ενισχύσει την ανάπτυξή του.

Call Now Button