Οικονομικά Στοιχεία Ergotherapeia IKE

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας Ergotherapeia IΚΕ με διακριτικούς τίτλους “Upledger Institute Greece PC” και “HomeBNB IKE”

1. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2017

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

2. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2018

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

Στοιχεία εταιρίας:

Πλήρης επωνυμία:  Ergotherapeia Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρίαμε διακριτικούς τίτλους “Upledger Institute Greece PC” και “HomeBNB IKE” 
Διεύθυνση έδρας: Χέυδεν 15, Αθήνα, 104 34
Εταιρικό κεφάλαιο: € 2.000,00 διαιρεμένο σε μερίδια των € 10 (200 τεμάχια)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 141857101000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 308.661, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εταίροι:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗ σύζυγος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗ το γένος Νικολάου και Γεωργίας Σαρχάνη με ΑΔΤ ΑΝ049461 κάτοικος Περιστερίου, Καλύμνου 12, 12133

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΔΤ ΑΗ079073 κάτοικος Βριλησσίων, Πατρόκλου 29, 15235

Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΔΤ ΑΗ079073 κάτοικος Βριλησσίων, Πατρόκλου 29, 15235

Τα εταιρικά κεφάλαια και τα μερίδια περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας και στην Τροποποίηση Καταστατικού_1η

Website:

Upledger Institute GR

 

Call Now Button