Έρευνα

Στηρίζουμε την Έρευνα
Tο Ινστιτούτο Upledger Ελλάδας αναγνωρίζει την ανάγκη διερεύνησης για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων που προσφέρουμε σε πολλούς επαγγελματίες υγείας και ευεξίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε πιο πειραματικά σενάρια. Οι προσεγγίσεις μας αφορούν τον τομέα της πρόληψης και της αποκατάστασης της υγείας. Μερικοί από τους τομείς που εστιάζουμε είναι η βελτίωση της διαδικασίας αποκατάστασης, η ευημερία των νέων και των παιδιών με αναπτυξιακές προκλήσεις και η ενεργός και ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων.

Επιπλέον, έχουμε θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα τη σύζευξη των μεθόδων μας από τις Επιστήμες της Οστεοπαθητικής και της Εργοθεραπείας, με την ολοκληρωμένη χρήση των προηγμένων μέσων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Επίσης μας ενδιαφέρουν οι καινοτόμες λύσεις της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας Επικοινωνιών, που περιλαμβάνουν την τηλεϊατρική, τις εξειδικευμένες εφαρμογές για smartphone, ακόμη και συσκευές Internet of Things (IoT). Το ενεργό δίκτυο εμπειρογνωμόνων των ομάδων τελικών χρηστών θα συμπληρώσει και θα στηρίξει δραστηριότητες που βασίζονται στην καινοτομία στους προαναφερθέντες τομείς.

Call Now Button