Περισσότερη εκπαίδευση

Ποια σεμινάρια μπορώ να κάνω εκτός του βασικού κορμού;

Μετά το SER1 μπορείτε να κάνετε:

  • CSP1 – Παιδιατρική ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1
  • CSP2 – Παιδιατρική ΚρανιοΙερή Θεραπεία 2
  • SERTIP – Τεχνικές Διαλόγου με τον Εσωτερικό Θεραπευτή
  • CSTI – Εισαγωγικό ΚρανιοΙερής Θεραπείας
  • CCPB1– KρανιοΙερή στην Εγκυμοσύνη και τον Τοκετό 1

Call Now Button