Περισσότερη Εκπαίδευση

Γενικα για την Περισσότερη Εκπαιδευση

ΚΙΘ Παιδιατρικό 1

ΚΙΘ Παιδιατρικό 2 (CSP2)

This workshop expands upon the special issues that surround the applications of CranioSacral Therapy and SomatoEmotional Release® as they pertain to newborns, infants and children.

ΚΙΘ για την Σύλληψη, την Εγκυμοσύνη και τον Τοκετό

Τεχνικές SER & Γνώση του Εσωτερικού Θεραπευτή

Developed by Stan Gerome, LMT, this workshop offers a dynamic adjunct to the work of CranioSacral Therapy (CST) and is designed to help you access the […]