Εξετάσεις & Πτυχία

Τα σεμινάρια του Upledger είναι σεμινάρια εξειδίκευσης, που σημαίνει ότι όσοι τα κάνουν έχουν ήδη μια άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από κάποια επιστήμη. Για αυτό το λόγο δεν είναι προαπαιτούμενο να γίνετε πιστοποιημένος θεραπευτής για να χρησιμοποιήσετε τις τεχνικές αυτές στην πρακτική σας. Παρόλα αυτά υπάρχει πολύ περισσότερο υλικό της ΚρανιοΙερής Θεραπείας που αναπτύχθηκε από τον Δρα Τζον από αυτό που θα βρείτε στα επίπεδα CS1 και CS2, αλλά χωρίς να υπάρχει μια ξεκάθαρη και επαρκής γνώση των τεχνικών δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την φινέτσα που απαιτείται στους χειρισμούς για την Σωματο-Συναισθηματική Απελευθέρωση και στα ανώτερα επίπεδα.

Δύο δυνατότητες για να δείξετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση είναι διαθέσιμη σε δύο επίπεδα, που το καθένα κοστίζει 300 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε αίτηση στο δεύτερο επίπεδο αφού ολοκληρώσετε την αξιολόγηση στο πρώτο επίπεδο.

Πιστοποίηση στις Τεχνικές (Certificate of Techniques)

Η Πιστοποίηση στις Τεχνικές είναι μια διαδικασία που γίνεται γύρω από την ύλη και τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο CS1 και CS2 (τα δύο πρώτα επίπεδα). Αυτή η εξέταση αποτελείται από 12 γραπτές ερωτήσεις που αναπτύσσονται ως έκθεση, και μπορείτε να τις ολοκληρώσετε στον δικό σας χρόνο. Όταν έχετε ολοκληρώσει την έκθεση (20-50 σελίδες) την αποστέλλετε ταχυδρομικά ή με email για να βαθμολογηθεί. Aν συγκεντρώσετε το 80% της μέγιστης βαθμολογίας, κρίνεται ότι περάσατε επιτυχώς. Το Ινστιτούτο Upledger θα σας καλέσει να περάσετε το επόμενο στάδιο: την πρακτική αξιολόγηση με έναν από τους εξεταστές του Ινστιτούτου. Σε αυτό το πρακτικό κομμάτι θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα πρωτόκολλο 10-βημάτων κατά το οποίο αναμένεται να επιδείξετε:

  • ότι είστε ικανοί να συνδεθείτε με το άτομο στο οποίο κάνετε θεραπεία, να αφουγκραστείτε με τα χέρια σας και να έχετε κατανόηση των απελευθερώσεων από τους ιστούς,
  • ότι γνωρίζετε και κατανοείτε την σωστή θέση των χεριών για κάθε τεχνική και τον κεντρικό σκοπό και στόχο για την καθεμία θέση,
  • ότι είστε ικανοί να περιγράψετε με ακρίβεια και με ευχέρεια τόσο τον κεντρικό σκοπό όσο και τι αισθάνεστε καθώς κάνετε θεραπεία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (DIPLOMATE CERTIFICATION)


Η δεύτερη εξέταση είναι η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ που εξετάζει τις γνώσεις και την πρακτική εφαρμογή της Σωματο-Συναισθηματικής Απελευθέρωσης. Αυτό είναι πραγματικά ένα μοναδικό κομμάτι της εργασίας του Upledger για αυτό θα υποστηρίξουμε θερμά τους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία καθώς ωφελεί την παρουσία της ΚρανιοΙερής Θεραπείας στην Ελλάδα. Το προαπαιτούμενο είναι να έχεις κάνει το ADV1 - Προχωρημένο Επίπεδο 1. Απαιτεί επίσης γραπτές εξετάσεις και μία εξέταση σε πρακτικό επίπεδο, όπως ακριβώς με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ, αλλά η αξιολόγηση γίνεται στην ευχέρεια και την ικανότητα στην εικονοπλασία και τις τεχνικές διαλόγου από την Σωματο-Συναισθηματική Απελευθέρωση, καθώς και τη χρήση μεσημβρινών, τσάκρα και διανυσμάτων όπως διδάσκονται στο SER1.

Επιπρόσθετα θα σας ζητηθεί:

  • να ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας. Αυτό αναφέρεται στον Αμερικάνικο όρο "preceptorship" που σημαίνει την κλινική παρουσία σου μαζί με έναν έμπειρο θεραπευτή (περίπου 20 ώρες, που μπορεί να περιλαμβάνει να είσαι βοηθός καθηγητή σε κάποιο σεμινάριο Προχωρημένου Επιπέδου)
  • να παρέχετε 5 ιστορικά περιστατικών σας και
  • είτε να οργανώσετε και να παρουσιάσετε μια εξάωρη παρουσίαση της ΚρανιοΙερής Θεραπείας ή ένα άρθρο σας να εκδοθεί από έναν τρίτο οργανισμό.

Χρειάζεται εργασία και πρακτική σε βάθος για να περάσει κάποιος αυτές τις εξετάσεις και εμείς στηρίζουμε πλήρως και ενθαρρύνουμε όποιον είναι έτοιμος για να κάνει την προσπάθεια μέχρι τέλους! Όπως αναφέρθηκε, τα στάδια αυτά δεν είναι υποχρεωτικά για τους περισσότερους καθώς τα σεμινάρια του Upledger είναι σεμινάρια εξειδίκευσης, γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι εξασκούν την ΚρανιοΙερή Θεραπεία κάτω από την άδεια λειτουργίας και ασφάλιση που έχουν από κάποια άλλη επιστήμη. Όμως βρίσκουμε ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να κερδίσουν την βαθύτερη γνώση και την κατάλληλη εμπειρία και αυτοπεποίθηση που πηγάζει μέσα από αυτές τις διαδικασίες.Παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο αν θέλετε να κάνετε αίτηση ή να μάθετε περισσότερα.