Επαγγελματίες

Άρθρα για τον κάθε επαγγελματία και πώς μπορεί να ενσωματώσει την ΚρανιοΙερή Θεραπεία στην πρακτική και πώς θα του δώσει νέα προοπτική,

7 Οκτωβρίου, 2018
John Upledger treating his grandchild

The Benefits of Craniosacral Therapy for Babies

by Venetia Moore In a complicated birth, a baby can face a number of stressful challenges on her journey into this world. Craniosacral therapy for babies may sound […]