Επαγγελματίες

Άρθρα για τον κάθε επαγγελματία και πώς μπορεί να ενσωματώσει την ΚρανιοΙερή Θεραπεία στην πρακτική και πώς θα του δώσει νέα προοπτική,

Οκτώβριος 7, 2018

The Benefits of Craniosacral Therapy for Babies

by Venetia Moore In a complicated birth, a baby can face a number of stressful challenges on her journey into this world. Craniosacral therapy for babies may sound […]