Πιστοποιήσεις Barral

Διαδικασία Πιστοποίησης
Η Πιστοποίηση Σπλαχνικής Κινητοποίησης VM μέσω του Ινστιτούτου Barral είναι κάτι περισσότερο από μια πιστοποίηση. Η Πιστοποίηση VM σας καθιερώνει ως έναν εξειδικευμένο επαγγελματία με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να υποστηρίξει υψηλά πρότυπα αριστείας. Η Πιστοποίηση VM αυξάνει την δικτύωση και τα παραπεμπτικά που δέχεστε, καθώς οι συνεργάτες σας και οι δυνητικοί πελάτες σας βλέπουν τη δέσμευσή σας στην αριστεία.

Υπάρχουν δύο επίπεδα στην Πιστοποίηση Σπλαγχνικής Κινητοποίησης VM :

 • Το Επίπεδο Τεχνικών – CVTP – Certified Visceral Techniques Practitioner. Αυτό αφορά επίπεδα VM1-VM4 και το LT1.
 • Επίπεδο Σπλαχνικής Κινητοποίησης – CVMP – Certified Visceral Manipulation Practitioner. Αυτό καλύπτει τα VM5-VM6.

Βασικά Σημεία:

 • Εξασφαλίζει μια βαθιά κατανόηση της ανατομίας, της φυσιολογίας και των τεχνικών της Σπλαχνικής Κινητοποίησης.   
 • Επιδεικνύει τη δέσμευσή σας στην αριστεία και βελτιώνει τη δικτύωση και το status σας.   
 • Προωθεί τη μελλοντική νομοθεσία για την υγειονομική περίθαλψη, τις άδειες και τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις.


Πιστοποίηση Τεχνικών (CVTP)


Socrated
Η Πιστοποίηση Τεχνικών σας καταξιώνει ως επαγγελματία Διαβάστε παρακάτω τι χρειάζεται να κάνετε και επικοινωνήστε με το γραφείο αν θέλετε να ξεκινήσετε. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε το ταξίδι!


Προαπαιτούμενα CVTP:

 • Επιτυχής ολοκλήρωση των σεμιναρίων: VM1-2 (Κοιλία 1-2), VM3 (Ο Θώρακας), VM4 (Η Πύελος) και LT1 (Τεχνικές Ακρόασης 1).
 • Επιτυχής ολοκλήρωση μιας εξέτασης Τεχνικών για κάθε ένα επίπεδο VM1-4 class level.
 • Υποβολή πέντε (5) περιστατικών σε γραπτή μορφή, θα σας υποδειχθεί ένα πρότυπο υποβολής.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση πρακτικής/προφορικής/γραπτής εξέτασης από ένα πιστοποιημένο Εξεταστή του BΙ. Θα εξεταστεί η ικανότητα σας να κατανόησετε και να εφαρμόσετε τις τεχνικές από τα σεμινάρια VM1-VM4 και LT1.

Πιστοποίηση Τεχνικών: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την επαγγελματική διάκριση "CVTP" μετά το όνομά σας.

Διπλωματική Πιστοποίηση Σπλαχνικής Κινητοποίησης (CVMP)


Socrated
Κερδίστε την Πιστοποίηση Σπλαχνικής Κινητοποίησης από το Ινστιτούτο Barral - και τους ασθενείς σας ότι η εκπαίδευσή σας έρχεται από μια θέση αριστείας. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε Πιστοποιημένος Σπλαχνικής Κινητοποίησης, αποκτήστε το Επίπεδο Διπλωματικής Πιστοποίησης. Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για να ξεκινήσετε. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαδικασία!


Απαιτήσεις για το CVMP:

 • Επιτυχής ολοκλήρωση των σεμιναρίων: VM5 (Θερμική Αξιολόγηση δια Χειρών και Εισαγωγή στο ΣπλαχνικοΣυναισθηματικό) και VM6 (ΣπλαχνικοΣυναισθηματικές Σχέσεις)
 • Επιτυχής ολοκλήρωση μιας εξέτασης Τεχνικών που γράφετε στο σπίτι για κάθε ένα επίπεδο.
 • Υποβολή πέντε (5) περιστατικών σε γραπτή μορφή, θα σας υποδειχθεί ένα πρότυπο υποβολής.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση πρακτικής/προφορικής/γραπτής εξέτασης από ένα πιστοποιημένο Εξεταστή του BΙ. Θα εξεταστεί η ικανότητα σας να κατανόησετε και να εφαρμόσετε τις τεχνικές από τα σεμινάρια VM5-VM6.

Διπλωματική Πιστοποίηση : Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την επαγγελματική διάκριση "CVMP" μετά το όνομά σας.

Σημείωση:

Η εργασία και η πρακτική που απαιτούνται για να περάσετε αυτές τις εξετάσεις είναι πολύ εμπεριστατωμένη. ΅Εμείς υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε πλήρως όσους επιθυμούν να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής! Όπως είπαμε, αυτά τα βήματα δεν είναι υποχρεωτικά για τους περισσότερους, καθώς τα μαθήματα Barral είναι μεταπτυχιακά, ως εκ τούτου οι περισσότεροι άνθρωποι ασκούν την Σπλαχνική Κινητοποίηση κάτω από τις οδηγίες και την νομοθεσία των βασικών σπουδών τους. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να κερδίσουν το βάθος της γνώσης και της απαραίτητης εμπειρίας, καθώς και την αυτοπεποίθηση που προκύπτει από τη διεξαγωγή της εξέτασης. Επικοινωνήστε με το γραφείο εάν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση ή να μάθετε περισσότερα.

Call Now Button