Γίνε βοηθός Εκπαιδευτή (T.A.)

To επόμενο βήμα στη διαδικασία μάθησης...
Ο όρος Βοηθός Εκπαιδευτή, σε συντομογραφία T.A. (Teaching Assistant), αναφέρεται στην ευκαιρία που σας δίνουμε να έρθετε και να βοηθήσετε σε ένα σεμινάριο εκπαίδευσης.

Μπορείτε να κάνετε μία αίτηση για να βοηθήσετε στο σεμινάριο "CS1 - ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1" όταν έχετε ολοκληρώσει το "SER1 - Σωματο Συναισθηματική Απελευθέρωση 1". Μπορείτε να γίνετε βοηθός στο "CS2 - ΚρανιοΙερή Θεραπεία 2" αφού έχετε ολοκληρώσει στο ρόλο του Βοηθού Εκπαιδευτή σε δύο σεμινάρια CS1, και ούτω καθεξής.

Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία που σας δίνεται για να ξαναδείτε το υλικό από προηγούμενα σεμινάρια κι επίσης να υποστηρίξετε νέους θεραπευτές που τώρα αρχίζουν την εκπαίδευσή τους. Όταν είστε Βοηθός Εκπαιδευτή δεν πληρώνετε για τη συμμετοχή σας ούτε έχετε κάποια υλική ανταμοιβή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα εκπληρώσουμε όλα τα αιτήματα που θα πάρουμε για Βοηθό Εκπαιδευτή αμέσως, όμως κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά θα πρέπει να ξέρετε ότι δίνεται προτεραιότητα σε μαθητές που έχουν μπει στη διαδικασία των εξετάσεων και πιστοποίησης.